نمایشگاه

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، سالن امیرکبیر برگزار شد. در این دوره از نمایشگاه بیش از 150 گروه از فعالین در حوزه صنعت سنگ از استان های مختلف ایران حضور داشتند. نمایندگانی از کشورهای روسیه، ترکیه، ارمنستان، ایتالیا، چین، اردن و امارات از این نمایشگاه بازدید کردند …

نمایشگاه ادامه »