Previous
Next

صنایع سنگ آوش

صنایع سنگ آوش  بیش از ۱۵ سال است در شهرک صنعتی محمودآباد و در همسایگی شهر گنبدهای فیروزه ای اصفهان و در فضایی به مساحت ده هزار مترمربع « مجتمع سنگ آوش » حضور داریم تا سنگ های مستحکم و جان سخت و زیبای مرمریت و تراورتن که با مشقت فراوان از دل کوه ها و اعماق معادن تکاب، میاندوآب، کاشان، رامشه، یزد و… استخراج شده اند را با کمال دقت و با صفای دل پرداخت نماییم آن چنان که با یک نگاه در فرآورده ها و تخته سنگ های این کارخانه ، آیینه سان تصویر زیبای خود را در آن خواهید دید و سنگ صیقل داده شده لبخند حاکی از رضایت شما از انتخاب و خریدتان را نمایش خواهد داد

صنایع سنگ آوش

صنایع سنگ آوش  بیش از ۱۵ سال است در شهرک صنعتی محمودآباد و در همسایگی شهر گنبدهای فیروزه ای و پر نقش و نگار اصفهان و در فضایی به مساحت ده هزار مترمربع « مجتمع سنگ آوش » حضور داریم تا سنگ های مستحکم و جان سخت و زیبای مرمریت و تراورتن که با مشقت فراوان از دل کوه ها و اعماق معادن تکاب، میاندوآب، کاشان، رامشه، یزد و.. استخراج شده اند را با کمال دقت و با صفای دل پرداخت نماییم آن چنان که با یک نگاه در فرآورده ها و تخته سنگ های این کارخانه ، آیینه سان تصویر زیبای خود را در آن خواهید دید و سنگ صیقل داده شده لبخند حاکی از رضایت شما از انتخاب و خریدتان را نمایش خواهد داد 

گالری تصاویر