avash stone

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، سالن امیرکبیر برگزار شد. در این دوره از نمایشگاه بیش از 150 گروه از فعالین در حوزه صنعت سنگ از استان های مختلف ایران حضور داشتند. نمایندگانی از کشورهای روسیه، ترکیه، ارمنستان، ایتالیا، چین، اردن و امارات از این نمایشگاه بازدید کردند تا زمینه تبادلات تجاری میان فعالان در حوزه صنعت سنگ را فراهم آوردند

سنگ آوش این افتخار را داشت تا در این دوره از نمایشگاه میزبان هموطنان عزیز و بازدیدکنندگان سایر کشورها باشد